XIMaestro I SAP XI / PI / PO Support Management Solution

XIMaestro I SAP XI / PI / PO Support Management Solution

XIMaestro Solution

Orchestreren van de integratieprocessen

XIMaestro is een integratie assistent in de cloud, die de business en IT gebruikers faciliteert in het orchestreren van de integratieprocessen die op SAP PI/PO draaien.

RSR XI PI PO SOlution
RSR XI PO PI solution

Functionaliteiten

Lager budget voor meer effectieve integratie management

 • Geeft een overzichtelijk beeld van de status van het systeem op de Fiori UX Launchpad.
 • Controleert de SAP PI/PO set-up via Alexa, de persoonlijke assistent van Amazon.
 • Visualiseert het monitoren van de berichtgeving, om zo een beter begrip te krijgen van de scenario`s die nog onbekend zijn voor de gebruikers.
 • Realiseert graphische berichten mapping, via de detail pagina van het betreffende bericht.
 • Vereenvoudigt het downloaden en inzien van de lading berichten middels een overzichtelijke boom-structuur, beschikbaar op de detail pagina van het betreffende bericht.
 • Biedt een eenvoudig te gebruiken explorer voor de configuratie scenario`s, dan wel de enkele ICO-gebaseerde integratie flow.
 • Presenteert de informatie omtrent het communicatiekanaal, de interface en het mappen van de berichten op de pagina van de betreffende integratie flow.
 • Administreert eenvoudig het communicatiekanaal door het te kunnen starten en stoppen, en monitort op transparante wijze de audit logs van het kanaal.
 • Onttrekt een volledig gedetailleerd integratie document, in Excel formaat, waardoor directe analyse van het SAP PI/PO system mogelijk is.
 • Maakt het mogelijk op efficiënte wijze de data cache van iedere engine te administreren middels SAP PI/PO.
 • Biedt een check functionaliteit van de diagnostiek, om voor elk component en elke engine van SAP PI/PO een self-check te kunnen initialiseren.
 • Integreert alert management, gebaseerd op flows.
 • Faciliteert middels door de gebruikers gedefinieerde, toets-gebaseerde berichten monitoring.

Belangrijkste Voordelen

Volledig controle over de integraties

 • Geeft IT en business gebruikers een beter begrip van de bedrijfsprocessen, zoals die op SAP PI/PO werken.
 • Maakt het de eindgebruikers mogelijk om de integratie server te monitoren en administreren vanaf een willekeurige locatie of elk mobiel apparaat, zonder dat installatie van een extra klantapplicatie nodig is.
 • Helpt IT kosten te reduceren op het gebied van consultancy en training, aangezien er minder consultants en medewerkers nodig zijn om het SAP PI/PO systeem te monitoren.
dasdasdasdasd adsasd this screen is showing
RSR 261b

Technische details

Betrouwbare en essentiële Technologie

De XIMaestro oplossing bestaat uit drie belangrijke componenten:

 • UI-component, gerealiseerd met SAP’s Open Source UI technologie; OpenUI5.
 • API-component, deze verzorgt de communicatie tussen het UI component en het Core component.
 • Core component, dit is de laag waar het echte werk plaat vindt.

Vanaf vandaag is de nieuwe 1.52 versie van de XIMaestro oplossing beschikbaar, deze draait op het Azure Cloud Platform van Microsoft.

Authenticatie wordt uitgevoerd door gebruik te maken van de kracht van de Active Directory van Azure. De verbinding tussen XIMaestro en de SAP PI/PO systemen van de klant wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de applicatie containers van Azure, die gerepliceerd worden tussen de 26 datacenters van Microsoft over de hele wereld.

Licentie Opties

Snelle Go-live met de Cloud service

Er is slechts één licentie type mogelijk voor de XIMaestro oplossing: een SaaS License (Cloud). Deze licentie is beschikbaar door middel van een abonnement met een minimale looptijd van 12 maanden. Deze licentie geeft een individuele gebruiker toegang tot de software via een Cloud service.

side_by_side_order_1

Snapshots van de oplossing

Demo aanvragen!

Wij organiseren graag een demo voor uw bedrijf!