IT Project Manager

IT Project Manager

IT Project Manager

Ervaring

Senior

Functie

IT Project Manager

Start Datum & Duur

01-04-2019 tot 31-12-2019 (9 maanden)

Locatie

Utrecht

Wat ga je doen als IT Project Manager?

IT Concernstaven werkt voor HR aan het verbeteren van de HR dienstverlening. Dit betreft meerdere HR-diensten waaronder de Arbodienst dienstverlening (processen rond ziekteverzuim) en het ontwikkelen van leermiddelen om de prestaties in het primaire proces (rijden van treinen) te verbeteren, o.a. door de inzet van simulatoren.
De gezochte projectmanager zal in opdracht van IT CS (als senior supplier voor de HR) de IT-gerelateerde activiteiten managen opdat de projectresultaten worden behaald. Daarnaast zal de projectmanager ook nog de nazorg van een project rond Arbodienst dienstverlening moeten managen.

Werkzaamheden die bij het uitvoeren van deze projecten horen zijn

 • Verder uitwerken van de uit te voeren activiteiten, scope, prioritering, afstemmen van het projectdoel en de te realiseren resultaten met de opdrachtgever & stuurgroep tot een goedgekeurde projectopdracht;

Inrichten van projectorganisatie, gemotiveerd projectteam, opzetten control-instrumenten en verwerven projectmiddelen.

 • Leiding geven aan/coördineren en eventueel bijsturen van de projectactiviteiten, projectteam en (externe) leveranciers;
 • Realiseren van- en rapporteren over de projectresultaten in termen van tijdsplanning, begrote kosten en afgesproken kwaliteit;
 • Risico- en issuemanagement;
 • Beheersen van wijzigingen in scope en op afgesproken resultaten;
 • Realiseren van projectdoelstellingen aan de hand van de Atletiekbaan (raamwerk om IT projecten uit te voeren, bevat best practices, standaarden, methoden en checklists);
 • Implementeren van de opgeleverde producten in de staande organisatie, inclusief de acceptatie, de overdracht, benodigde opleiding, oplossen kinderziektes, beheer en evaluatie;
 • Afsluiten van de projecten, verkrijgen decharge en evalueren van de projectresultaten en verantwoorden van deze resultaten;

Waar ben je goed in?

Je hebt een ‘getting things done’ mentaliteit. Mensen werken graag met je samen, je betrekt ze, informeert en ondersteunt ze. Je bent betrouwbaar en levert de afgesproken resultaten op. Je ziet verbeter mogelijkheden en pakt ze op. Je hebt ervaring met werken in projecten en het doorvoeren van verbeteringen. Vanwege de tijdsdruk en deadlines ben je stress bestendig, behoud je overzicht en weet je issues en risico’s te besturen.
Om succesvol te zijn heb je tenminste een afgeronde WO opleiding en minimaal 5-7 jaar relevante werkervaring in of voor een grote en complexe onderneming. Je hebt aantoonbaar je doelstellingen verwezenlijkt in eerdere projecten. Je hebt ruime ervaring met toepassing van projectmanagement. Daarnaast beschik je ook over gedegen kennis van het ICT-veld.

 • Kennis-en ervaring van werkveld van HR. In staat actief het brede stakeholderveld in de verschillende bedrijfsfuncties te managen en verbindt partijen en belangen;
 • Moet op management- en directieniveau kunnen schakelen, maar ook op operationeel kunnen communiceren;
 • Ervaring met projectmanagement in samenwerken met meerdere suppliers;
 • Ervaring in het inrichten van ketensturing in informatievoorziening;
 • Ervaring met Europese Aanbesteding trajecten;
 • Toepassing van projectmanagementmethoden op minimaal IPMA-C niveau, kennis en ervaring met Prince-2;
 • In staat helder project governance op te zetten en daarop te sturen;
 • Moet IT technisch-inhoudelijk kunnen communiceren met betrokken partijen;
 • Heeft een zeer hoge mate van zelfstandigheid;
 • Heeft helicopterview (oog voor details, maar de grote lijn niet uit het oog verliezen);
 • Is omgevingsbewust; kan inspelen op ontwikkelingen die binnen en buiten project beïnvloeden;
 • Zoekt samenwerking,levert constructieve bijdragen aan gemeenschappelijk resultaat;
 • Is resultaatgericht; stelt doelen en houdt hier aan vast
 • Heeft overtuigingskracht; oefent op basis van persoonlijk overwicht invloed uit op mensen en situaties, is gericht op verandering, acceptatie en overwinnen van weerstanden
 • Als persoon ben je een enthousiaste, stevige gesprekspartner voor de Business en stelt je daarbij klantgericht op.
 • Je communiceert helder, weet te overtuigen, denkt in mogelijkheden maar bewaakt wel waar nodig de grenzen.
 • Krijgt mensen met zich mee.

Solliciteren?

Graag ontvangen wij bij interesse uw CV, motivatie (ingaan op uw ervaring met de gestelde eisen en wensen), tarief, beschikbaarheid en eventuele vakantiedagen. U kunt reageren via de onderstaande solliciteer knop.

Let op! Alle gevraagde kennis, opleiding en ervaring dienen duidelijk uit uw CV  naar voren te komen. Uw sollicitatie dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motivatie. De gehele sollicitatie (CV, referentie en evt. motivatie etc.) is in het Nederlands en mag niet langer dan 8 pagina’s zijn.